Privacy Policy

CZ

Aplikace 2Element nesbírá žádná data o uživateli a nesdílí žádná data o vašem zařízení, která by mohla vést k identifikaci konkrétního zařízení. Na server aplikace 2Element jsou předávány pouze obecné informace o verzi operačního systému a modelu zařízení (např. “Android 10, Xiaomi Redmi Note 7“).

Aplikace vyžaduje a používá pouze následující oprávnění systému:

EN

The 2Element application does not collect any data about the user and does not share any data about the device, that may be used to identify the specific device. Only general information about the version of the operating system and device model is sent to the 2Element server (ie. “Android 10, Xiaomi Redmi Note 7“).

Application requires and uses only the following system permissions: